Υπολογισμός του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των αυτοαπασχολούμενων

Είναι έτοιμη η δεύτερη έκδοση μιας χρήσιμης εφαρμογής (excel) προσδιορισμού του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των αυτοαπασχολούμενων, βάσει των διατάξεων του Ν.4172/2013 όπως αυτές προστέθηκαν με το Ν.5073/2023. Η έκδοση αυτή (v.1.1.2) θα επικαιροποιείται με τα δεδομένα των σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων που θα εκδίδονται και θα είναι πάντα στη διάθεσή σας από την ιστοσελίδα μας

Μπορείτε να την κατεβάσετε σε excel εδώ

0