Η εταιρεία μας

Η εταιρεία Tax Advisors Οικονομικοί και Φοροτεχνικοί Σύμβουλοι ιδρύθηκε το 2006 από τους κ.κ. Γιώργο Α. Κορομηλά και Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου, στελέχη με πολυετή εμπειρία στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού Τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

Παρέχει Ολοκληρωμένες Λογιστικές – Φοροτεχνικές και συναφείς Συμβουλευτικές Υπηρεσίες οι οποίες καλύπτουν μία ευρύτατη γκάμα αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης, παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση στελεχών μέσω βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη λογιστική και στη φορολογία και εκδίδει λογιστικού και φορολογικού περιεχομένου βιβλία καταξιωμένων συγγραφέων.

Υπηρεσίες

Συμβουλευτική

Λογιστήριο

Το οικονομικό τμήμα είναι η καρδιά της επιχείρησης συνεπώς πρέπει να δουλεύει με σταθερούς ρυθμούς, πλήρως ενημερωμένο, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών εξασφαλίζοντας στην επιχείρηση αύξηση των αποτελεσμάτων της προς όφελος των επιχειρηματιών και των εργαζομένων

Σταθερός ρυθμός λειτουργίας του οικονομικού τμήματος είναι ο ρυθμός ο οποίος επιτυγχάνεται με εξειδικευμένη και συνεπώς αποτελεσματική οικονομική, λογιστική και φορολογική υποστήριξη η οποία παρέχεται από εξειδικευμένα στελέχη με πολυετή εμπειρία. Οι συνεχείς μεταβολές στο παγκόσμιο οικονομικό τοπίο επιβάλουν το σχεδιασμό στρατηγικής, με άμεσα υλοποιήσιμο σχέδιο δράσεων, διαρθρωτικές αλλαγές και μέτρα για την αποτελεσματική και συντονισμένη λειτουργία όλων των τμημάτων μιας σύγχρονης επιχείρησης

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Ένα από τα σημαντικά εργαλεία επίτευξης των στόχων κάθε επιχείρησης είναι η συνεχής έγκυρη και έγκαιρη επιμόρφωση των στελεχών της η οποία βοηθά σημαντικά να αντιμετωπισθούν οι προκλήσεις της εποχής και θεωρείται, όχι άδικα, η πιο αποτελεσματική επένδυση για το μέλλον.

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με εξειδικευμένους εισηγητές και εκπαιδευτικούς φορείς, μελετά τις ανάγκες, καθορίζει τους στόχους, σχεδιάζει και υλοποιεί βραχυχρόνια και μακροχρόνια εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλών προδιαγραφών, όπως ενδεικτικά:

 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, (ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης)
 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, (ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης για στελέχη λογιστικών – φοροτεχνικών γραφείων)
 • Η διπλογραφία στην πράξη
 • Ειδικά θέματα εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, (για μεσαία και ανώτερα στελέχη λογιστηρίων και λογιστικών γραφείων)
 • Εργασίες τέλους χρήσης
 • Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος
 • Φορολογικός έλεγχος επιχειρήσεων
 • Εργατικά – Ασφαλιστικά
 • Πλατφόρμα myDATA

Εκδόσεις

Εκδόσεις

Την εποχή της άμεσης «πληροφόρησης» μέσω του διαδικτύου, σε πείσμα των καιρών, παραμένουμε σταθεροί στην έκδοση λογιστικών, φορολογικών και συναφών βιβλίων εργαλείων στα χέρια κάθε αναγνώστη οικονομολόγου, λογιστή – φοροτεχνικού, ορκωτού λογιστή, ελεγκτή του δημοσίου αλλά και του επιχειρηματία

Βιβλία που συνδυάζουν με εξαιρετικό τρόπο την θεωρία με την πράξη, βιβλία που η θέση τους δεν είναι διακοσμητική στη βιβλιοθήκη αλλά είναι πάντα επάνω στο γραφείο.

Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες

Γνώση, Εμπειρία, Συνέπεια

Η εταιρεία Tax Advisors μέσω των εξειδικευμένων και έμπειρων στελεχών της παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες :

 • Οργάνωση οικονομικών υπηρεσιών και λογιστηρίου – Επίβλεψη λογιστηρίου
 • Αξιοποίηση μηχανογραφικών συστημάτων σε συνεργασία με τον Όμιλο εταιρειών πληροφορικής SoftOne, (εταιρείες SoftOne, Unisoft, Prosvasis)
 • Φορολογικό σχεδιασμό και επίβλεψη φορολογικού τμήματος
 • Διαχειριστικό έλεγχο
 • Απαντήσεις σε ερωτήματα και γνωμοδοτήσεις με πλήρη έκθεση – μελέτη
 • Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων – ιδιωτών σε φορολογικούς ελέγχους σε συνεργασία με εξειδικευμένους στο φορολογικό δίκαιο νομικούς
 • Συστάσεις, εξαγορές, συγχωνεύσεις και εξυγιάνσεις εταιρειών
 • Πληροφοριακές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρικές υποθέσεις και θέματα Γ.Ε.ΜΗ., δημοσιεύσεις εταιρικών πράξεων και οικονομικών καταστάσεων και εναρμονίσεις καταστατικών σε συνεργασία με την εταιρεία Αφοί ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.

Η εταιρεία μας δεν μένει μόνο στη μελέτη και την αναζήτηση λύσεων, αλλά τις υλοποιεί επιτυγχάνοντας άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα ταυτιζόμενη με στόχους και επιδιώξεις των πελατών της.

0