Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Πρακτικός οδηγός εφαρμογής για πολύ μικρές και μικρές οντότητες

Κυκλοφόρησε το νέο  βιβλίο – έκδοση 2020 – των κ.κ. Γιώργου Κορομηλά και Μαρίνας Τσιαουσίδου με τίτλο «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα – Πρακτικός οδηγός εφαρμογής για τις πολύ μικρές και μικρές οντότητες». Ένα βιβλίο με ανάλυση και ερμηνεία του Ν. 4308/2013/ Φ.Ε.Κ. 251/Α’ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) όπως ισχύει σήμερα και πολλά πρακτικά παραδείγματα.  Δείτε εδώ τα περιεχόμενα του βιβλίου.   […]

Η Tax Advisors Οικονομικοί και Φοροτεχνικοί σύμβουλοι, πάντα δίπλα στη σύγχρονη επιχείρηση

Συμβουλευτική

Εκπαίδευση

Εκδόσεις

18 Μαρτίου 2021 - 16:00 μ.μ.

Πόσο επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις με τις έμμεσες μεθόδους - Παραδείγματα ελέγχου με τις έμμεσες μεθόδους. Τα λάθη των επιχειρήσεων που οδηγούν στον προσδιορισμό μεγάλων ποσών ακαθαρίστων εσόδων.
Δείτε την αναλυτική θεματολογία

Webinar
Ειδικά θέματα φορολογικού ελέγχου

Εισηγητής: Γιώργος Κορομηλάς

30 Μαρτίου 2021 - 16:00 μ.μ.

Webinar
Εργασίες τέλους χρήσης 2020

Εισηγητής: Γιώργος Κορομηλάς

Προσδιορισμός και φορολογία εισοδήματος σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και τον Κ.Φ.Ε. επιχειρήσεων που τηρούν το απλογραφικό και το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Λογιστικός χειρισμός και φορολογική αντιμετώπιση των μέτρων στήριξης επιχειρήσεων και επαγγελματιών λόγω Covid-19.
Δείτε την αναλυτική θεματολογία

Τελευταίες εκδόσεις

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Τρέχοντα σεμινάρια

Δηλώστε συμμετοχή

Προσεχή Σεμινάρια

Tax Advisors I.K.E.

Γεροστάθη 81 - Περιστέρι
Τ.Κ. 121 35

Επικοινωνία

E-mail: contact@taxad.gr
Γεροστάθη 81 - Περιστέρι - Τ.Κ. 121 35
Τηλ. 210 5786911 - Fax. 210 5786912

0