Η Tax Advisors Οικονομικοί και Φοροτεχνικοί σύμβουλοι, πάντα δίπλα στη σύγχρονη επιχείρηση

Συμβουλευτική

Εκπαίδευση

Εκδόσεις

Διαδικτυακό σεμινάριο

Πλατφόρμα myDATA – Ηλεκτρονικά βιβλία Α.Α.Δ.Ε. - Δευτέρα 13.05.2024

Κατανόηση της λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA. – Ενδεικτικά πρακτικά παραδείγματα από την καθημερινότητα του λογιστηρίου – λογιστικού γραφείου. Η υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α.

Νέο βιβλίο

Φορολογικός έλεγχος – Έμμεσες μέθοδοι ελέγχου

Νέο βιβλίο στο οποίο αναλύονται πλήρως οι διατάξεις του Ν.4987/2022 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) που αφορούν το φορολογικό έλεγχο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και γίνεται ιδιαίτερη εκτενής αναφορά στις έμμεσες μεθόδους ελέγχου, με πολλά αναλυτικά παραδείγματα του κατ’ έλεγχο προσδιορισμού των φορολογητέων αποτελεσμάτων και υπολογισμού των συνολικών επιβαρύνσεων. Επίσης, μέσω χρηστικών πινάκων, αναλύονται οι διατάξεις για την παραγραφή, τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τις παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, τις διαδικασίες της ενδικοφανούς προσφυγής και πολλά συναφή θέματα.

Τελευταίες εκδόσεις

Φορολογικός έλεγχος – Έμμεσες μέθοδοι ελέγχου

Τρέχοντα σεμινάρια

Δηλώστε συμμετοχή

Tax Advisors I.K.E.

Οικονομικοί και Φοροτεχνικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Γ.Ε.ΜΗ. 7906401000

Επικοινωνία

E-mail: contact@taxad.gr
Γεροστάθη 81 - Περιστέρι - Τ.Κ. 121 35
Τηλ. 210 5786911 - Fax. 210 5786912

0