Φόρτωση Εκδήλωση

Ηλεκτρονικά βιβλία Α.Α.Δ.Ε.- Πλατφόρμα myDATA 5.03.2024

Διαδικτυακό σεμινάριο

Βήμα – βήμα η διαδικασία της ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA σύμφωνα με την απόφαση Α.1138/2020

Ενδεικτικά πρακτικά παραδείγματα από την καθημερινότητα του λογιστηρίου – λογιστικού γραφείου

Υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. σύμφωνα με την απόφαση Α.1020/2024)

Η λειτουργία της πλατφόρμας, οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των λογιστών – φοροτεχνικών μέσα από χρηστικούς πίνακες και αναλυτικά παραδείγματα εφαρμογής

Για κάθε παράδειγμα παρατίθεται και η λογιστική εγγραφή στο απλογραφικό και στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Η σχέση της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA (ηλεκτρονικά βιβλία) με τον φορολογικό έλεγχο των επιχειρήσεων

Εισηγητής: Γιώργος Κορομηλάς

Αναλυτική Θεματολογία

 • Τι είναι η πλατφόρμα myDATA (ηλεκτρονικά βιβλία της Α.Α.Δ.Ε.) και ποιος είναι ο σκοπός διαβίβασης των εσόδων, των εξόδων και των λογιστικών εγγραφών τακτοποίησης
 • Ηλεκτρονική τιμολόγηση
  • Σχέση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της πλατφόρμας myDATA
  • Κίνητρα για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης
  • Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται σε ηλεκτρονική τιμολόγηση. Ποιες είναι οι προθεσμίες ένταξης
 • Τρόποι (κανάλια) διαβίβασης
  • Ποια είναι η πιο συμφέρουσα επιλογή καναλιού για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους απαλλασσόμενους της απόφασης ΠΟΛ.1002/2014
 • Πρόσφατες εξελίξεις
  • Οι αλλαγές στο άρθρο 15Α του Ν.4987/2022
  • Οι κύριες αλλαγές στην απόφαση Α.1138/2020 με την απόφαση Α.1170/2023
  • Υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. από την 1.1.2024 και εφεξής σύμφωνα με την απόφαση Α.1020/2024. Κανόνες εσόδων και εξόδων, ανεκτές αποκλίσεις, δυσχέρεια συσχέτισης. Υπό ποιες προϋποθέσεις θα γίνονται δεκτές οι δηλώσεις Φ.Π.Α.
  • Συμφωνία Ε3 δηλώσεων και Ε3 myDATA για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024
  • Χρόνος (προθεσμίες) διαβίβασης των εσόδων και των εξόδων για τα έτη 2022, 2023 και 2024 μετά την απόφαση Α.1170/2023
  • Με ποιο τρόπο μπορούν να ξεπεραστούν οι αδυναμίες συσχέτισης αντικριζόμενων παραστατικών εκδότη (Α1) από τον λήπτη
 • Απώλεια διασύνδεσης – Ενέργειες
 • Διαδικασία ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων
  • Εκδότης και Λήπτης παραστατικών – Ρόλος του εκδότη και του λήπτη στη διαβίβαση των συναλλαγών εσόδων και εξόδων
  • Μορφή και περιεχόμενο του βιβλίου αναλυτικών εγγραφών και του βιβλίου συνοπτικής απεικόνισης
  • Ο ρόλος των «Παραστατικών» myDATA. και η σχέση τους με τα παραστατικά Ε.Λ.Π. και τις λογιστικές εγγραφές
  • Σύνοψη και χαρακτηρισμός συναλλαγών. Ποιες πληροφορίες διαβιβάζονται και πως ενημερώνονται τα ηλεκτρονικά βιβλία των επιχειρήσεων
  • Ροή διαδικασίας
 • Διαβίβαση λιανικών συναλλαγών
  • Διαβίβαση λιανικών συναλλαγών από Φ.Η.Μ. μέχρι 31.3.2024
  • Διαβίβαση λιανικών συναλλαγών από Φ.Η.Μ. από 1.4.2024 και εφεξής – Αποκλίσεις διαβίβασης λιανικών συναλλαγών
  • Διαβίβαση λιανικών συναλλαγών από μη υπόχρεους σε χρήση Φ.Η.Μ.
  • Διαβίβαση λιανικών συναλλαγών μέσω παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης αντί για τη χρήση Φ.Η.Μ. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα
 • Ενδεικτικά παραδείγματα διαβίβασης συναλλαγών και ειδικά θέματα διαβίβασης με μετατροπή των παραστατικών Ε.Λ.Π. σε παραστατικά myDATA και παράθεση των λογιστικών εγγραφών στο απλογραφικό και διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
  • Δουλευμένα έσοδα περιόδου
  • Απογραφή εμπορευσίμων αγαθών
  • Κρατικές επιχορηγήσεις αγοράς παγίων και δαπανών
  • Επιδοτήσεις, (μειωτικό στοιχείο δαπανών στις επιχειρήσεις που τηρούν το απλογραφικό λογιστικό σύστημα)
  • Αγροτικές ενισχύσεις – αποζημιώσεις
  • Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων
  • Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων
  • Αγορά παγίου περιουσιακού στοιχείου, (αρ. 39α Κώδικα Φ.Π.Α.)
  • Αυτοπαράδοση αγαθών
  • Εισαγωγές αγαθών από τρίτη χώρα (διαβίβαση με τήρηση φακέλου εισαγωγής και χωρίς τήρηση φακέλου εισαγωγής)
  • Πράξεις αρ. 45 Κώδικα Φ.Π.Α., (μεταχειρισμένα αυτοκίνητα)
  • Ασφαλιστικές εισφορές Ε.Φ.Κ.Α.
  • Ενοίκια (εκμισθωτής φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο)
  • Τέλος επιτηδεύματος
  • ΕΝ.Φ.Ι.Α. ιδιόκτητου ακινήτου
 • Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α.
  • Αξία φορολογητέων πράξεων και εσόδων που θα λαμβάνεται υπόψη από την Α.Α.Δ.Ε. για τον προσδιορισμό του Φ.Π.Α. και του φόρου εισοδήματος
  • Εκπτώσεις φόρων και δαπάνες που δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την Α.Α.Δ.Ε. για τον προσδιορισμό του Φ.Π.Α. και του φόρου εισοδήματος
  • Όρια ανεκτών αποκλίσεων ως προς την αξία των φορολογητέων πράξεων και εσόδων που λαμβάνονται υπόψη από την Α.Α.Δ.Ε.
 • Παραλείψεις – Αποκλείσεις Διαβίβασης Δεδομένων myDATA
  • Η μεθοδολογία και οι χρόνοι διαβίβασης Παραλείψεων και Αποκλίσεων
 • Οργάνωση εργασίας λογιστή – λογιστικού γραφείου
 • Φορολογικός έλεγχος και πλατφόρμα myDATA
  • Ποια δεδομένα από την πλατφόρμα myDATA θα χρησιμοποιούν οι ελεγκτικές υπηρεσίες για τον έλεγχο των φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων
  • Απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν τη σχέση της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA της Α.Α.Δ.Ε. με το φορολογικό έλεγχο των επιχειρήσεων
 • Κυρώσεις για την παραβίαση της υποχρέωσης για ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε.
  • Μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.) στο ESend, (άρθρο 54Η του Ν.4987/2022 και άρθρο 13Α του Ν.2523/1997)
  • Μη διαβίβαση και εκπρόθεσμη διαβίβαση συναλλαγών εσόδων – εξόδων και εγγραφών τακτοποίησης στην πλατφόρμα myDATA, (άρθρο 54ΙΓ του Ν.4987/2022)

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία: 5 Μαρτίου
Ώρα: 4:00 μμ
Κόστος: 50,00 euro
Εκδήλωση:

Χώρος εκδήλωσης

Online σεμινάριο

Πρόγραμμα

 • Ώρα έναρξης: 16:00 μ.μ.
 • Εισηγητής: Γιώργος Α. Κορομηλάς
 • Λογιστής – Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων. Εισηγητής σεμιναρίων. Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών – Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν.4308/2014
 • Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κατεβάσουν σχετικές σημειώσεις.
 • Το σεμινάριο δεν μαγνητοσκοπείται.
 •  

Το σεμινάριο πραγματοποιείται μέσω ειδικής πλατφόρμας διεξαγωγής webinar.

Η συμμετοχή σας θεωρείται έγκυρη μετά την εξόφληση του κόστους συμμετοχής, οπότε και θα σας σταλεί το link (σύνδεσμος) για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.

Διοργανωτής

Tax Advisors IKE
Τηλέφωνο: 210 5786911
Email:
Ιστοσελίδα: Δείτε τη σελίδα του οργανωτή
0