Φόρτωση Εκδήλωση

Ηλεκτρονικά βιβλία Α.Α.Δ.Ε.- Πλατφόρμα myDATA 15.01.2024

Διαδικτυακό σεμινάριο

Βήμα – βήμα η διαδικασία της ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA σύμφωνα με την απόφαση Α.1138/2020

Ενδεικτικά πρακτικά παραδείγματα από την καθημερινότητα του λογιστηρίου – λογιστικού γραφείου

Η λειτουργία της πλατφόρμας, οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των λογιστών – φοροτεχνικών μέσα από χρηστικούς πίνακες και αναλυτικά παραδείγματα εφαρμογής

Για κάθε παράδειγμα παρατίθεται και η λογιστική εγγραφή στο απλογραφικό και στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Η σχέση της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA (ηλεκτρονικά βιβλία) με τον φορολογικό έλεγχο των επιχειρήσεων

Εισηγητής: Γιώργος Κορομηλάς

Αναλυτική Θεματολογία

 • Τι είναι η πλατφόρμα myDATA (ηλεκτρονικά βιβλία της Α.Α.Δ.Ε.)
 • Ποιος είναι ο σκοπός διαβίβασης των εσόδων, των εξόδων και των λογιστικών εγγραφών τακτοποίησης
 • Ηλεκτρονική τιμολόγηση
  • Σχέση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της πλατφόρμας myDATA
  • Κίνητρα για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 • Έκταση εφαρμογής (υπόχρεες και μη υπόχρεες οντότητες)
  • Ποιες είναι οι υποχρεώσεις διαβίβασης για το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.
  • Ποιες είναι οι υποχρεώσεις διαβίβασης για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις
 • Τρόποι (κανάλια) διαβίβασης
  • Ποια είναι η πιο συμφέρουσα επιλογή καναλιού για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους απαλλασσόμενους της απόφασης ΠΟΛ.1002/2014
 • Πρόσφατες εξελίξεις
  • Οι αλλαγές στο άρθρο 15Α του Ν.4987/2022
  • Οι κύριες αλλαγές στην απόφαση Α.1138/2020 με την απόφαση Α.1170/2023
 • Χρόνος (προθεσμίες) διαβίβασης των εσόδων και των εξόδων μετά την απόφαση Α.1170/2023
 • Διαβίβαση δεδομένων για τα έτη 2021, 2022, 2023 και 2024
 • Απώλεια διασύνδεσης – Ενέργειες
 • Διαδικασία ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων
  • Εκδότης και Λήπτης παραστατικών – Ποιος διαβιβάζει τι
  • Μορφή και περιεχόμενο του βιβλίου αναλυτικών εγγραφών και του βιβλίου συνοπτικής απεικόνισης
  • Η έννοια των «Παραστατικών» Α.A.Δ.Ε. και η σχέση του με τα εκδιδόμενα, λαμβανόμενα παραστατικά και τις λογιστικές εγγραφές – Κατηγορίες, Είδη και Τύποι παραστατικών Α.Α.Δ.Ε.
  • Αντιστοίχιση των εκδιδομένων – λαμβανομένων παραστατικών (Ε.Λ.Π.) και των λογιστικών εγγραφών με τα «Παραστατικά» Α.Α.Δ.Ε.
  • Σύνοψη και χαρακτηρισμός συναλλαγών. Ποιες πληροφορίες διαβιβάζονται και πως ενημερώνονται τα ηλεκτρονικά βιβλία των επιχειρήσεων, (ανεξάρτητα αν λειτουργούν ως εκδότες ή/και λήπτες αυτών)
  • Ροή διαδικασίας
 • Διαβίβαση λιανικών συναλλαγών
  • Διαβίβαση λιανικών συναλλαγών από Φ.Η.Μ. μέχρι 31.3.2024
  • Διαβίβαση λιανικών συναλλαγών από Φ.Η.Μ. από 1.4.2024 και εφεξής
  • Αποκλίσεις διαβίβασης λιανικών συναλλαγών
  • Διαβίβαση λιανικών συναλλαγών από μη υπόχρεους σε χρήση Φ.Η.Μ.
 • Κυρώσεις για την παραβίαση της υποχρέωσης για ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε.
  • Μη διαβίβαση και εκπρόθεσμη διαβίβαση συναλλαγών εσόδων – εξόδων και εγγραφών τακτοποίησης στην πλατφόρμα myDATA, (νέο άρθρο 54ΙΓ του Ν.4987/2022)
  • Μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.) στο ESend, (άρθρο 54Η του Ν.4987/2022)
 • Οργάνωση εργασίας λογιστή – λογιστικού γραφείου
 • Ενδεικτικά παραδείγματα διαβίβασης συναλλαγών και ειδικά θέματα διαβίβασης με μετατροπή των παραστατικών Ε.Λ.Π. σε παραστατικά myDATA και παράθεση της λογιστικής εγγραφής στο απλογραφικό και διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
 • Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α.
  • Αξία φορολογητέων πράξεων και εσόδων που θα λαμβάνεται υπόψη από την Α.Α.Δ.Ε. για τον προσδιορισμό του Φ.Π.Α. και του φόρου εισοδήματος
  • Εκπτώσεις φόρων και δαπάνες που δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την Α.Α.Δ.Ε. για τον προσδιορισμό του Φ.Π.Α. και του φόρου εισοδήματος
  • Δηλώσεις Φ.Π.Α. Τι ισχύει μέχρι τις 31.12.2023 και τι θα ισχύει από 1.1.2024 και εφεξής.
  • Συμφωνία Ε3 δηλώσεων και Ε3 myDATA
  • Όρια ανεκτών αποκλίσεων ως προς την αξία των φορολογητέων πράξεων και εσόδων που λαμβάνονται υπόψη από την Α.Α.Δ.Ε.
 • Παραλείψεις – Αποκλείσεις Διαβίβασης Δεδομένων myDATA
  • Η μεθοδολογία και οι χρόνοι διαβίβασης Παραλείψεων και Αποκλίσεων
 • Φορολογικός έλεγχος και πλατφόρμα myDATA
  • Ποια δεδομένα από την πλατφόρμα myDATA θα χρησιμοποιούν οι ελεγκτικές υπηρεσίες για τον έλεγχο των φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων
  • Απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν τη σχέση της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA της Α.Α.Δ.Ε. με το φορολογικό έλεγχο των επιχειρήσεων
Ιανουάριος 15 2024

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία: 15 Ιανουαρίου, 2024
Ώρα: 4:00 μμ
Κόστος: 50,00 euro
Εκδήλωση:

Χώρος εκδήλωσης

Online σεμινάριο

Πρόγραμμα

 • Ώρα έναρξης: 16:00 μ.μ.
 • Εισηγητής: Γιώργος Α. Κορομηλάς
 • Λογιστής – Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων. Εισηγητής σεμιναρίων. Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών – Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν.4308/2014
 • Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κατεβάσουν σχετικές σημειώσεις.
 • Το σεμινάριο δεν μαγνητοσκοπείται.
 •  

Το σεμινάριο πραγματοποιείται μέσω ειδικής πλατφόρμας διεξαγωγής webinar.

Η συμμετοχή σας θεωρείται έγκυρη μετά την εξόφληση του κόστους συμμετοχής, οπότε και θα σας σταλεί το link (σύνδεσμος) για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.

Διοργανωτής

Tax Advisors IKE
Τηλέφωνο: 210 5786911
Email:
Ιστοσελίδα: Δείτε τη σελίδα του οργανωτή
0