Φόρτωση Εκδηλώσεις

Ηλεκτρονικά βιβλία Α.Α.Δ.Ε.-Πλατφόρμα myDATA – 25.01.2022

Webinar

Βήμα – βήμα η διαδικασία της ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA σύμφωνα με την απόφαση Α.1138/2020

Η λειτουργία της πλατφόρμας και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σύμφωνα με την απόφαση Α.1138/2020, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με τις αποφάσεις Α.1227/2020, Α.1300/2020, Α.1054/2021 και Α.1156/2021, μέσα από χρηστικούς πίνακες και αναλυτικά παραδείγματα εφαρμογής. Η σχέση της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA (ηλεκτρονικά βιβλία) με τον έλεγχο των επιχειρήσεων

Εισηγητής: Γιώργος Κορομηλάς

Αναλυτική Θεματολογία

 • Τι είναι η πλατφόρμα myDATA (Ηλεκτρονικά βιβλία της Α.Α.Δ.Ε.) – Ποιος είναι ο σκοπός διαβίβασης των εσόδων, των εξόδων και των λογιστικών εγγραφών τακτοποίησης
 • Σχέση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της πλατφόρμας myDATA
 • Έκταση εφαρμογής
  • Ποιοι έχουν υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων συναλλαγών στην πλατφόρμα
  • Ποιοι δεν έχουν υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων συναλλαγών στην πλατφόρμα
  • Ποιες είναι οι υποχρεώσεις διαβίβασης για το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.
  • Ποιες είναι οι υποχρεώσεις διαβίβασης για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις
 • Διαβίβαση δεδομένων συναλλαγών στην πλατφόρμα
  • Τρόποι (κανάλια) διαβίβασης – Ποια είναι η πιο συμφέρουσα επιλογή καναλιού για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους απαλλασσόμενους της απόφασης ΠΟΛ.1002/2014
  • Χρόνος (προθεσμίες) διαβίβασης των εσόδων
  • Χρόνος (προθεσμίες) διαβίβασης των εξόδων
 • Διαδικασία ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων
  • Εκδότης και Λήπτης παραστατικών – Ποιος διαβιβάζει τι
  • Μορφή και περιεχόμενο του βιβλίου αναλυτικών εγγραφών και του βιβλίου συνοπτικής απεικόνισης
  • Η έννοια του «Παραστατικού» Α.Α.Δ.Ε. και η σχέση του με τα εκδιδόμενα και λαμβανόμενα παραστατικά – Κατηγορίες, Είδη και Τύποι παραστατικών Α.Α.Δ.Ε.
  • Αντιστοίχιση των εκδιδομένων – λαμβανομένων παραστατικών (Ε.Λ.Π.) με τα «Παραστατικά» Α.Α.Δ.Ε.
  • Σύνοψη και χαρακτηρισμός συναλλαγών. Ποιες πληροφορίες διαβιβάζονται και πως ενημερώνονται τα ηλεκτρονικά βιβλία των επιχειρήσεων (ανεξάρτητα αν λειτουργούν ως εκδότες ή/και λήπτες αυτών)
  • Ροή διαδικασίας
 • Παραδείγματα συναλλαγών και απεικόνιση αυτών στα βιβλία (αναλυτικό και συνοπτικό) εκδότη, λήπτη, οντότητας
  • Χονδρική πώληση αγαθών
  • Χονδρική αγορά αγαθών από προμηθευτή ημεδαπής
  • Πιστωτικό τιμολόγιο
  • Χονδρική πώληση υπηρεσιών
  • Λιανική πώληση αγαθών
  • Δαπάνες με αποδείξεις λιανικών συναλλαγών
  • Δαπάνες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης Φ.Π.Α.
  • Ασφαλιστικές εισφορές Ε.Φ.Κ.Α. επιχειρηματία
  • Δαπάνες τηλεφωνίας
  • Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού
  • Αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων
 • Υποβολή δηλώσεων – Συμφωνία δηλώσεων και ηλεκτρονικών βιβλίων – Πρώτη και δεύτερη αντιπαραβολή
  • Πότε η ασυμφωνία δηλώσεων και ηλεκτρονικών βιβλίων θεωρείται δικαιολογημένη και πότε αδικαιολόγητη και ποιες είναι οι επιπτώσεις – ενέργειες κατά την υποβολή των δηλώσεων
  • Φορολογικός έλεγχος και πλατφόρμα myDATA. Ποια στοιχεία θα χρησιμοποιούν οι ελεγκτικές υπηρεσίες
 • Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις για την πλατφόρμα myDATA
  • Ποιες συναλλαγές διαβιβάζονται από τις επιχειρήσεις (ανά κανάλι διαβίβασης)
  • Τρόπος οργάνωσης
  • Λοιπές υποχρεώσεις
 • Τι πρέπει να γνωρίζουν οι λογιστές – φοροτεχνικοί για την πλατφόρμα myDATA
  • Ποιες συναλλαγές διαβιβάζονται από τον λογιστή – φοροτεχνικό (ανά κανάλι διαβίβασης)
  • Τρόπος οργάνωσης
  • Λοιπές υποχρεώσεις
 • Ειδικά θέματα που αφορούν τη διαβίβαση εσόδων, εξόδων και λογιστικών εγγραφών τακτοποίησης στην πλατφόρμα myDATA
  • Διαβίβαση απογραφής (αποθεμάτων έναρξης και αποθεμάτων λήξης περιόδου)
  • Ενοίκιο επαγγελματικού χώρου με εκμισθωτή φυσικό πρόσωπο και με εκμισθωτή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα
  • Τόκοι και έξοδα τραπεζών
  • Επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις
  • Πρόστιμα, ποινές και τόκοι
  • Αυτοτιμολόγηση
  • Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων
 • Τι ισχύει για το έτος 2021
  • Υποχρέωση διαβίβασης εσόδων
 • Τι ισχύει για το έτος 2022
 • Μεταβατικές διατάξεις
 • Κυρώσεις
 • Απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν τη σχέση της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA της Α.Α.Δ.Ε. με το φορολογικό έλεγχο των επιχειρήσεων.
Ιανουάριος 25 2022

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία: 25 Ιανουαρίου
Ώρα: 4:00 μμ
Κόστος: 50,00 euro
Εκδήλωση Categories:

Χώρος εκδήλωσης

Online σεμινάριο

Πρόγραμμα

 • Ώρα έναρξης: 16:00 μ.μ.
 • Εισηγητής: Γιώργος Α. Κορομηλάς
 • Λογιστής – Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων. Εισηγητής σεμιναρίων. Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών – Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν.4308/2014
 • Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κατεβάσουν σχετικές σημειώσεις.
 •  

Το σεμινάριο πραγματοποιείται μέσω ειδικής πλατφόρμας διεξαγωγής webinar και δεν μαγνητοσκοπείται.

Η συμμετοχή σας θεωρείται έγκυρη μετά την εξόφληση του κόστους συμμετοχής, οπότε και θα σας σταλεί το link (σύνδεσμος) για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.

Διοργανωτής

Tax Advisors IKE
Τηλέφωνο: 210 5786911
Email:
Ιστοσελίδα: Δείτε τη σελίδα του οργανωτή
0