Η υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. στην εποχή της πλατφόρμας myDATA

Διαβάστε εδώ την ανάλυση των νέων διατάξεων (Α.1020/2024) σχετικά με το κλείδωμα των δηλώσεων Φ.Π.Α. με τα δεδομένα που έχουν διαβιβασθεί στην πλατφόρμα myDATA

0