Εργασίες τέλους χρήσης 2020

35,00

Ετήσιος πρακτικός λογιστικός και φορολογικός οδηγός

ISBN: 978-618-83367-6-6    

Έκδοση Ιούνιος 2021

Διαθέσιμο

Ένας νέος, εύχρηστος οδηγός , σε έγχρωμη εκτύπωση με πολλούς πίνακες, απαραίτητος σε κάθε λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος της περιόδου (χρήσης) 2020, χωρίς περιττή περιπτωσιολογία.

Εξαντλημένο

Κωδικός προϊόντος: 978-618-83367-6-6 Κατηγορία:

Περιγραφή

     Περιεχόμενα

 • Μεθοδολογία προσδιορισμού λογιστικών και φορολογικών αποτελεσμάτων περιόδου
  • Τα βήματα προσδιορισμού των αποτελεσμάτων της περιόδου των ατομικών επιχειρήσεων και των νομικών προσώπων – νομικών οντοτήτων που τηρούν το απλογραφικό λογιστικό σύστημα
  • Τα βήματα προσδιορισμού των αποτελεσμάτων της περιόδου των ατομικών επιχειρήσεων και των νομικών προσώπων – νομικών οντοτήτων που τηρούν το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
 • Προσδιορισμός του φορολογητέου αποτελέσματος από επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογικού έτους 2020, μετά τις μεταβολές που επήλθαν στο Ν.4172/2013 και σύμφωνα με τις ερμηνευτικές θέσεις της Διοίκησης
  • Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, φορολογικά κίνητρα, φορολογικές αποσβέσεις, διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού, διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων μικρού ύψους
  • Φορολογία εισοδήματος ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας
  • Φορολογία εισοδήματος ατομικής αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας
  • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
 • Ειδικά θέματα λογιστικής και φορολογίας
  • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική μεταχείριση χρηματοδοτικής μίσθωσης
  • Λογιστική και φορολογική βάση
  • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική μεταχείριση ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτου
  • Η διάθεση των κερδών των ανωνύμων εταιρειών
  • Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων
  • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική μεταχείριση δαπάνης συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας η οποία ολοκληρώνεται σε επόμενη περίοδο (χρήση)
  • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική μεταχείριση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
  • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική μεταχείριση συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας η οποία ολοκληρώνεται σε επόμενη περίοδο
 • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική αντιμετώπιση των μέτρων ενίσχυσης των επιχειρήσεων λόγω Covid-19
  • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική μεταχείριση έκτακτου εσόδου λόγω έκπτωσης σε ποσοστό 25% επί του Φ.Π.Α. και των ρυθμισμένων οφειλών, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
  • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική μεταχείριση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού 800,00 ευρώ σε επιχειρήσεις και της αποζημίωσης ειδικού σκοπού 600,00 στους επιστήμονες
  • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική μεταχείριση της επιδότησης δώρου Πάσχα για το διάστημα της αναστολής εργασίας εργαζομένων
  • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική μεταχείριση επιστρεπτέας προκαταβολής
 • Αναλυτικό παράδειγμα προσδιορισμού και φορολογίας των αποτελεσμάτων οντοτήτων που τηρούν το απλογραφικό λογιστικό σύστημα – Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Αναλυτικό παράδειγμα προσδιορισμού και φορολογίας των αποτελεσμάτων οντοτήτων που τηρούν το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα με όλες τις λογιστικές εγγραφές – Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Συγγραφέας

Γιώργος Κορομηλάς, Μαρίνα Τσιαουσίδου

Μπορεί επίσης να σας αρέσει…

 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Πρακτικός οδηγός εφαρμογής για πολύ μικρές και μικρές οντότητες

  50,00
0