Φορολογικές Σημειώσεις 2019

50,00

ISBN: 978-618-83367-2-8    Έκδοση Απρίλιος 2019

 

Εξαντλημένο

Κωδικός προϊόντος: 978-618-83367-2-8 Κατηγορία:

Περιγραφή

Περιεχόμενα

 • Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μέσα από 239 ερωτήσεις – απαντήσεις.
 • Ειδικά θέματα εφαρμογής Ε.Λ.Π. – Κ.Φ.Ε. και Κ.Φ.Δ.
  • Έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα
  • Δαπάνες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια εργασιακής σχέσης.
  • Απομείωση αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων.
  • Χρηματοδοτικές μισθώσεις – Λογιστική και Φορολογική μεταχείριση.
  • Ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου.
  • Συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας η οποία ολοκληρώνεται σε επόμενη περίοδο (έξοδο ΠΟΛ.1094/30.6.2016).
  • Λογιστική και φορολογική μεταχείριση του τέλους επιτηδεύματος.
  • Λογιστική και φορολογική βάση γεγονότων και συναλλαγών.
  • Λογιστική και φορολογική μεταχείριση των φόρων και τελών.
  • Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων.
  • Χρόνος παραγραφής φορολογικών αξιώσεων.
  • Χρόνος κτήσης του εισοδήματος από μερίσματα.
  • Διάθεση κερδών των ανωνύμων εταιρειών με το Ν.4548/2018.
  • Φορολογία και διάθεση αποτελεσμάτων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.
  • Λογιστική και φορολογική μεταχείριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α.
  • Επιμέτρηση ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων στην εύλογη αξία.
  • Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από AIRBNB.
  • Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
  • Φορολογική μεταχείριση βελτιώσεων και επεκτάσεων σε ακίνητα τρίτων.
  • Λογιστική και φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας η οποία ολοκληρώνεται σε επόμενη περίοδο.
 • Το έντυπο Ε3 του φορολογικού έτους 2018.
 • Παραδείγματα προσδιορισμού και φορολογίας αποτελεσμάτων περιόδου 2018.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Συγγραφέας

Γιώργος Κορομηλάς

0