Πρακτικός Οδηγός Τεχνικών Επιχειρήσεων

70,00

Εξαντλημένο

Κωδικός προϊόντος: 978-960-98554-5-7 Κατηγορία:

Περιγραφή

Περιεχόμενα βιβλίου

 

Έννοια τεχνικών επιχειρήσεων. Έννοια τεχνικών έργων.

Πλήρης ανάλυση ανά είδος τεχνικής επιχείρησης των διατάξεων του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) και του Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τους Ν. 3522/2006, Ν. 3842/2010 και Ν. 3863/2010.

  • Ισχύουσες και προϊσχύουσες νομοθετικές διατάξεις
  • Διαχρονική παράθεση και ανάλυση των προϊσχυουσών φορολογικών διατάξεων. Μελέτες και σχολιασμοί των σχετικών ανά χρονική περίοδο διατάξεων.
  • Φορολογικός έλεγχος τεχνικών επιχειρήσεων (Προληπτικός, προσωρινός, τακτικός). Έλεγχος για πλαστά, εικονικά και νοθευμένα στοιχεία. – Αυτοέλεγχος Ν. 3296/2004.
  • Αποφάσεις – Εγκύκλιοι, σχετικές γνωμοδοτήσεις Ε.ΣΥ.Λ. και Σ.ΛΟ.Τ., αποφάσεις του ΣτΕ και ατομικές διοικητικές λύσεις που αφορούν τις τεχνικές – κατασκευαστικές επιχειρήσεις.
  • Απογραφή τεχνικών επιχειρήσεων με βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
  • Φορολογικές διατάξεις μηχανικών.

Πρακτικά παραδείγματα προσδιορισμού των καθαρών και φορολογητέων αποτελεσμάτων επιχειρήσεων ανέγερσης και πώλησης οικοδομών και επιχειρήσεων κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία (έργα και οικοδομές πριν την 1.1.2002, μετά την 1.1.2002 μέχρι την 31.12.2006 και μετά την 1.1.2007).

  • Φορολογία και διάθεση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τις αλλαγές που επήλθαν στη φορολογία των προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994 με τις διατάξεις του Ν. 3842/2010.

Λογιστικές εγγραφές τεχνικών επιχειρήσεων (για τους τηρούντες βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.)

Εφαρμογή του Φ.Π.Α. στις νεόδμητες οικοδομές.

  • Πλήρης ανάλυση και σχολιασμός των σχετικών διατάξεων.
  • Υποδείγματα καταχωρήσεων σε βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
  • Πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής του Φ.Π.Α. στις νεόδμητες οικοδομές με ανέγερση σε ιδιόκτητο οικόπεδο και με αντιπαροχή. Συμπλήρωση όλων των απαραιτήτων εντύπων (προϋπολογιστικού – απολογιστικού κόστους, παράδοσης κτισμάτων, ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α. – Φ.Μ.Α, περιοδικών δηλώσεων και εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α., δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος κ.λπ.) με τα δεδομένα των παραδειγμάτων.

Ανάλυση των αλλαγών που επήλθαν στη φορολογική νομοθεσία με τις διατάξεις του Ν. 3842/2010.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Συγγραφέας

Γιώργος Κορομηλάς

0