Λογιστικές και Φοροτεχνικές Εργασίες Τέλους Χρήσης

55,00

ISBN: 978-960-98554-1-9

Πρακτικός οδηγός για τις εργασίες τέλους χρήσης και το κλείσιμο Ισολογισμού.

Εξαντλημένο

Κωδικός προϊόντος: 978-960-98554-1-9 Κατηγορία:

Περιγραφή

Πρακτικός οδηγός για τις εργασίες τέλους χρήσης και το κλείσιμο Ισολογισμού.

Περιλαμβάνει:

1. Μεθοδολογία εργασιών τέλους χρήσης.

2. Λειτουργία των λογαριασμών της ομάδας 8.

3. Αποσβέσεις παγίων, προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων.

4. Φορολογία και διάθεση αποτελεσμάτων.

5. Οικονομικές καταστάσεις.

6. Αναλυτικά παραδείγματα λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών τέλους χρήσης.

 • Λογιστικές εγγραφές προσδιορισμού των αποτελεσμάτων.
 • Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών.
 • Λογιστικές εγγραφές διάθεσης αποτελεσμάτων.
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και πρακτικών.

7. Παραδείγματα φορολογίας και διάθεσης αποτελεσμάτων – Λογιστικές εγγραφές.

8. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

 • Γενικές αρχές Δ.Π.Χ.Π.
 • Παράδειγμα 1ης εφαρμογής

9. Υποδείγματα οικονομικών καταστάσεων.

 • Ισολογισμός (Πλήρης και Συνοπτικός).
 • Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.
 • Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων.
 • Κατάσταση λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης.
 • Προσάρτημα.
 • Εκθέσεις διαχείρισης Ε.Π.Ε. και Α.Ε.
 • Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εταίρων Ε.Π.Ε.
 • Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου και Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Α.Ε.
 • Εκθέσεις ελέγχου.

10. Ανάπτυξη λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Συγγραφέας

Γιώργος Κορομηλάς, Μαρίνα Τσιαουσίδου

Μπορεί επίσης να σας αρέσει…

 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα – Πρακτικός οδηγός εφαρμογής για πολύ μικρές και μικρές οντότητες

  50,00
0