Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/Α’) Ανάλυση και ερμηνεία – 1η Έκδοση

50,00

ISBN: 978-618-80871-0-1 

Ανάλυση και ερμηνεία των διατάξεων του Κ.Φ.Ε. (μετά και το Ν. 4174/2013).

Εξαντλημένο

Κωδικός προϊόντος: 978-618-80871-0-1  Κατηγορία:

Περιγραφή

Περιεχόμενα

 • Δομή και κωδικοποίηση των διατάξεων του Κ.Φ.Ε. (μετά και το Ν. 4174/2013).
 • Κατ’ άρθρο και παράγραφο ανάλυση των διατάξεων του Πρώτου Τμήματος του Ν. 4172/2013 (Νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος).
  • Γενικές διατάξεις.
  • Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.
  • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.
  • Παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
  • Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος – Προκαταβολή φόρου.
  • Αντιμετώπιση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής.
  • Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος.
  • Ερμηνευτική προσέγγιση των ουσιαστικών διατάξεων του Κ.Φ.Ε.
 • Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) που αφορούν τον Κ.Φ.Ε.
  • Φορολογικός έλεγχος.
  • Νέες διοικητικές κυρώσεις (τόκοι και πρόστιμα).
 • Παραδείγματα εφαρμογής των νέων διατάξεων για φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.
 • Παραδείγματα αυτοτελούς φορολογίας διανεμόμενων ή κεφαλαιοποιούμενων αποθεματικών.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Συγγραφέας

Γιώργος Κορομηλάς

0