Γιώργος Α. Κορομηλάς

 

Ο Γιώργος Α. Κορομηλάς είναι Φοροτεχνικός και εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως Φορολογικός Σύμβουλος και Εισηγητής με πολύ μεγάλη διδακτική εμπειρία σε Σεμινάρια Φορολογικού – Λογιστικού περιεχομένου με εξειδίκευση σε θέματα Φορολογίας Εισοδήματος, Φορολογικού Ελέγχου, Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και Φορολογικού Σχεδιασμού και Λήψης Επιχειρηματικών Αποφάσεων. Από τον Ιανουάριο του 2009, ως Ειδικός Συνεργάτης, πραγματοποιεί διαλέξεις σχετικές με θέματα Φορολογίας Εισοδήματος και Φορολογικού Ελέγχου Επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φορολογία και Ελεγκτική» του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Επίσης έχει πραγματοποιήσει διαλέξεις στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσιο Δίκαιο» της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στο Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Πιστοποίησης Εσωτερικών Ελεγκτών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών. Είναι ιδρυτικό μέλος της εταιρείας λογιστικών – φορολογικών συμβούλων Tax Advisors I.K.Ε. στην οποία έχει τη Διεύθυνση του Φορολογικού Τμήματος. Συγγραφέας πολλών φορολογικών και λογιστικών βιβλίων και τακτικός συνεργάτης με άρθρα και μελέτες οικονομικού – φορολογικού περιεχομένου σε πολλά περιοδικά, εφημερίδες και ιστοσελίδες. Είναι Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ.), με συμμετοχή σε πολλές επιτροπές και ομάδες εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών για την επεξεργασία φορολογικών νομοσχεδίων και έχει ορισθεί τακτικό μέλος της Διαρκούς Επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματικών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) και τεχνικός (φορολογικός) σύμβουλος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ενώπιον του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Λονδίνου (αριθμός υπόθεσης 4599, αναφορικά με τη φορολόγηση διανεμομένων μερισμάτων, η οποία είχε θετική έκβαση για το Ελληνικό Δημόσιο). Το 2013 δημοσίευσε μελέτη για τις συνεχείς αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία στη Συλλογή Επιστημονικών Κειμένων «Διαστάσεις Επιχειρηματικότητας» της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, το 2015 δημοσίευσε μελέτη για τη φορολογία της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Συλλογή Επιστημονικών Κειμένων «Διαστάσεις Επιχειρηματικότητας ΙΙ» της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και το 2017 δημοσίευσε μελέτη για την ενδικοφανή προσφυγή, σε συνεργασία με την κ. Μαρίνα Τσιαουσίδου, στη Συλλογή Επιστημονικών Κειμένων «Συμβολές στη Λογιστική Έρευνα ΙΙ» του Κέντρου Ελέγχου και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.