Φόρτωση Εκδηλώσεις

Ηλεκτρονικά βιβλία Α.Α.Δ.Ε.-Πλατφόρμα myDATA – 7.12.2021

Webinar

Διαδικασία ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA σύμφωνα με την απόφαση Α.1138/2020, με πολλά πρακτικά παραδείγματα

Εισηγητής: Γιώργος Κορομηλάς

Η λειτουργία της πλατφόρμας και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σύμφωνα με την απόφαση Α.1138/2020, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με τις αποφάσεις Α.1227/2020, Α.1300/2020, Α.1054/2021 και Α.1156/2021. Η σχέση της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA (ηλεκτρονικά βιβλία) με τον έλεγχο των επιχειρήσεων

Αναλυτική Θεματολογία

 • Τι είναι η πλατφόρμα myDATA (Ηλεκτρονικά βιβλία της Α.Α.Δ.Ε.)
 • Έκταση εφαρμογής
  • Ποιες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων συναλλαγών στην πλατφόρμα
  • Ποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν έχουν υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων συναλλαγών στην πλατφόρμα
  • Τι ισχύει για το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.
 • Διαβίβαση δεδομένων συναλλαγών στην πλατφόρμα
  • Τρόποι (κανάλια) διαβίβασης
  • Χρόνος (προθεσμίες) διαβίβασης
 • Διαδικασία ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων
  • Εκδότης και Λήπτης παραστατικών – Ποιος διαβιβάζει τι
  • Σε τί αποβλέπει η διαβίβαση των εσόδων, των εξόδων και των λογιστικών εγγραφών τακτοποίησης
  • Μορφή και περιεχόμενο των ηλεκτρονικών βιβλίων
  • Παραστατικά Ε.Λ.Π. και Πρότυπα Παραστατικά Α.Α.Δ.Ε. (αντιστοίχιση)
  • Σύνοψη και χαρακτηρισμός συναλλαγών
  • Παραδείγματα συναλλαγών και απεικόνιση αυτών στα βιβλία (αναλυτικό και συνοπτικό) εκδότη και λήπτη
  • Υποβολή δηλώσεων – Συμφωνία δηλώσεων και ηλεκτρονικών βιβλίων – Πρώτη και δεύτερη αντιπαραβολή
  • Πότε η ασυμφωνία δηλώσεων και ηλεκτρονικών βιβλίων θεωρείται δικαιολογημένη και πότε αδικαιολόγητη και ποιες είναι οι επιπτώσεις – ενέργειες κατά την υποβολή των δηλώσεων
  • Φορολογικός έλεγχος και πλατφόρμα myDATA. Ποια στοιχεία θα χρησιμοποιούν οι ελεγκτικές υπηρεσίες
 • Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις για την πλατφόρμα myDATA
 • Τι πρέπει να γνωρίζουν οι λογιστές – φοροτεχνικοί για την πλατφόρμα myDATA
 • Θέματα που αφορούν τη διαβίβαση εσόδων, εξόδων και λογιστικών εγγραφών τακτοποίησης στην πλατφόρμα myDATA
  • Χρόνος διαβίβασης σύνοψης και χαρακτηρισμού
  • Διαβίβαση δαπανών ηλεκτρικής ενάργειας, τηλεπικοινωνιών, ύδρευσης, διοδίων, τραπεζών και Ε.Φ.Κ.Α.
  • Διαβίβαση δαπάνης μισθοδοσίας
  • Διαβίβαση δαπάνης αποσβέσεων
  • Διαβίβαση δαπάνης ενοικίου με εκμισθωτή φυσικό πρόσωπο.
  • Διαβίβαση δαπάνης ενοικίου με εκμισθωτή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα
  • Διαβίβαση δαπανών με Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών
  • Διαβίβαση συναλλαγματικών διαφορών που προέρχονται από την επιμέτρηση απαιτήσεων ή/και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα
  • Διαβίβαση εισαγωγών (ενδοκοινοτικών και τρίτων χωρών).
  • Διαβίβαση δεδομένων φορολογικής αναμόρφωσης.
 • Τι ισχύει για το έτος 2021
  • Υποχρέωση διαβίβασης
  • Μεταβατικές διατάξεις
  • Κυρώσεις
 • Απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν τη σχέση της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA της Α.Α.Δ.Ε. με το φορολογικό έλεγχο των επιχειρήσεων.

 

Δεκέμβριος 07 2021

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου
Ώρα: 4:00 μμ
Κόστος: 50,00 euro
Εκδήλωση Categories:

Χώρος εκδήλωσης

Online σεμινάριο

Πρόγραμμα

 • Ώρα έναρξης: 16:00 μ.μ.
 • Εισηγητής: Γιώργος Α. Κορομηλάς
 • Λογιστής – Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων. Εισηγητής σεμιναρίων. Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών – Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν.4308/2014
 • Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κατεβάσουν σχετικές σημειώσεις.
 •  

Το σεμινάριο πραγματοποιείται μέσω ειδικής πλατφόρμας διεξαγωγής webinar και δεν μαγνητοσκοπείται.

Η συμμετοχή σας θεωρείται έγκυρη μετά την εξόφληση του κόστους συμμετοχής, οπότε και θα σας σταλεί το link (σύνδεσμος) για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.

Διοργανωτής

Tax Advisors IKE
Τηλέφωνο: 210 5786911
Email:
Ιστοσελίδα: Δείτε τη σελίδα του οργανωτή
0