Φορολογικές Σημειώσεις 2013

50,00

Εξαντλημένο

Κωδικός προϊόντος: 978-960-985548-8 Κατηγορία:

Περιγραφή

  • Οι κύριες αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος με τους Ν. 3842/2010, Ν. 3888/2010, Ν. 3943/2011, Ν. 3986/2011, Ν. 4002/2011, Ν. 4024/2011, Ν. 4038/2012, Ν. 4046/2012, Ν. 4047/2012, Ν. 4051/2012, Ν. 4072/2012, Ν. 4075/2012, Ν. 4093/2012, Ν. 4098/2012 και του Ν.4110/2013 «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις.». Ανάλυση και ερμηνεία των διατάξεων σύμφωνα και με τις σχετικές εγκυκλίους. Παραδείγματα.
  • Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2013 και οι αλλαγές για το οικονομικό έτος 2014. Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Μειώσεις φόρου, αποδείξεις, υποβολή δηλώσεων.
  • Φορολογία εισοδήματος προσωπικών εταιρειών και νομικών προσώπων οικονομικού έτους 2013 και οι αλλαγές για το οικονομικό έτος 2014.
  • Προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος, φορολογία και διάθεση αποτελεσμάτων επιτηδευματιών φυσικών και νομικών προσώπων. Πολλά αναλυτικά παραδείγματα για το οικονομικό έτος 2013
  • Αυτοέλεγχος άρθρων 13 έως και 17 Ν. 3296/2004.
  • Οι Αλλαγές στο άρθρο 31 του Ν. 2238/1994. Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα.
  • Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ανάλυση και ερμηνεία των αλλαγών. Αναλυτικά παραδείγματα.
  • Λοιπές φορολογικές αλλαγές.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Συγγραφέας

Γιώργος Κορομηλάς

0