Φόρτωση Εκδηλώσεις

Webinar-Εργασίες τέλους χρήσης 2020 -28.06.2021

Προσδιορισμός του καθαρού και φορολογητέου εισοδήματος σύμφωνα με τους κανόνες των Ε.Λ.Π. και του Κ.Φ.Ε. για την περίοδο 2020

Πως θα γίνει ο προσδιορισμός του καθαρού και του φορολογητέου εισοδήματος επαγγελματιών και επιχειρήσεων σύμφωνα με τους κανόνες των Ε.Λ.Π. (Ν.4308/2014) και του Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013) για την περίοδο 2020.

Λογιστικός χειρισμός και φορολογική αντιμετώπιση των μέτρων στήριξης επιχειρήσεων και επαγγελματιών λόγω Covid-19

Εισηγητής: Γιώργος Α. Κορομηλάς

Αναλυτική Θεματολογία

 • Βασικοί κανόνες Ε.Λ.Π. και Κ.Φ.Ε. βάσει των οποίων συντάσσονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Μεθοδολογία προσδιορισμού λογιστικών και φορολογικών αποτελεσμάτων περιόδου
  • Βήματα προσδιορισμού των αποτελεσμάτων της περιόδου των ατομικών επιχειρήσεων και των νομικών προσώπων – νομικών οντοτήτων που τηρούν το απλογραφικό λογιστικό σύστημα με παράδειγμα εφαρμογής
  • Βήματα προσδιορισμού των αποτελεσμάτων της περιόδου των ατομικών επιχειρήσεων και των νομικών προσώπων – νομικών οντοτήτων που τηρούν το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα με παράδειγμα εφαρμογής
 • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική αντιμετώπιση των μέτρων ενίσχυσης των επιχειρήσεων λόγω Covid-19
  • Επιστρεπτέα προκαταβολή
  • Αποζημίωση ειδικού σκοπού 800,00 ευρώ των επιχειρήσεων
  • Αποζημίωση ειδικού σκοπού 600,00 ευρώ των επιστημόνων
  • Φορολογικές ελαφρύνσεις (συμψηφισμός έκπτωσης 25% Φ.Π.Α.)
  • Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος
  • Λοιπά μέτρα και λοιπές ενισχύσεις
 • Ειδικά θέματα που αφορούν τις εργασίες προσδιορισμού των ετησίων αποτελεσμάτων και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ατομικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων – νομικών οντοτήτων ανεξάρτητα αν τηρείται απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
 • Οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που αφορούν το φορολογικό έτος 2020
  • Οι αλλαγές και οι νέοι κωδικοί του εντύπου Ε1
  • Οι αλλαγές και οι νέοι κωδικοί του εντύπου Ε3 και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης
  • Οι αλλαγές και οι νέοι κωδικοί του εντύπου Ν

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία: 28 Ιουνίου
Ώρα: 4:00 μμ
Κόστος: 50,00€
Εκδήλωση Categories:

Χώρος εκδήλωσης

Online σεμινάριο

Πρόγραμμα

 • Ώρα έναρξης: 16:00 μ.μ.
 • Εισηγητής: Γιώργος Α. Κορομηλάς
 • Λογιστής – Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων. Εισηγητής σεμιναρίων. Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών – Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν.4308/2014
 • Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κατεβάσουν σχετικές σημειώσεις.
 •  

Το σεμινάριο πραγματοποιείται μέσω ειδικής πλατφόρμας διεξαγωγής webinar και δεν μαγνητοσκοπείται.

Η συμμετοχή σας θεωρείται έγκυρη μετά την εξόφληση του κόστους συμμετοχής, οπότε και θα σας σταλεί το link (σύνδεσμος) για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.

Διοργανωτής

Tax Advisors IKE
Τηλέφωνο: 210 5786911
Email:
Ιστοσελίδα: Δείτε τη σελίδα του οργανωτή
0