Φόρτωση Εκδηλώσεις

Οι αλλαγές στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος – 19.3.2021

Οι αλλαγές στον Κ.Φ.Ε. που έγιναν το 2019 και το 2020 και αφορούν το φορολογικό έτος 2020

Τι ισχύει στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για το φορολογικό έτος 2020 σύμφωνα μετά τις αλλαγές που έγιναν στον Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013) με τους Ν.4646/2019, 4685/2020, Ν.4690/2020, Ν.4701/2020, Ν.4704/2020, Ν.4706/2020, Ν.4710/2020, Ν.4712/2020, Ν.4712/2020, Ν.4714/2020, Ν.4722/2020, Ν.4728/2020, Ν.4738/2020, Ν.4758/2020 και Ν.4764/2020


Εισηγητής

Γιώργος Α. Κορομηλάς

Αναλυτική θεματολογία
 • Φορολογία ανείσπρακτων δεδουλευμένων αποδοχών
 • Φορολογική μεταχείριση των παροχών σε είδος μετά τις αλλαγές στο άρθρο 13 του Ν.4172/2013 (Ε.2197/2020)
 • Απαλλαγές του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις
 • Κλίμακα φορολογίας του εισοδήματος από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής
 • Καταβολές προς τους εργαζόμενους για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου
 • Μείωση φόρου εισοδήματος λόγω δωρεών
 • Ωφέλεια επιχείρησης που προκύπτει από την παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από την είσπραξη χρέους
 • Δράσεις κοινωνικής ευθύνης
 • Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος
 • Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
 • Φορολογική αναγνώριση της δαπάνης ενοικίου
 • Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021
 • Οι αλλαγές στις φορολογικές αποσβέσεις
 • Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων μικρού ύψους
 • Έκπτωση φόρου επί του ποσού των δαπανών που αφορούν λήψη υπηρεσιών για την αισθητική, λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
 • Δικαιώματα προαίρεσης – Δωρεάν διάθεση μετοχών
 • Απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 80% και πάνω
 • Απαλλαγή των νομικών προσώπων κατοίκων Ελλάδας από τον φόρο εισοδήματος επί της υπεραξίας από τη μεταβίβαση συμμετοχών
 • Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα ποσοστού επί κεφαλαίου που εισφέρουν φυσικά πρόσωπα σε εγγεγραμμένες επιχειρήσεις του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων
 • Κίνητρα για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 • Κίνητρα σε επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 • Μείωση φορολογικού συντελεστή νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
 • Μείωση του συντελεστή φορολογίας των μερισμάτων
 • Αυτοτελής φορολόγηση αθλητών

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία: 19 Μαρτίου
Ώρα: 19 Μαρτίου
Κόστος: 50,00 euro
Εκδήλωση Categories:

Χώρος εκδήλωσης

Online σεμινάριο

Πρόγραμμα

 • Εισηγητής: Γιώργος Α. Κορομηλάς
 • Λογιστής – Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων. Εισηγητής σεμιναρίων. Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών – Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν.4308/2014
 • Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα σταλούν στους συμμετέχοντες σημειώσεις.
 •  

Το σεμινάριο πραγματοποιείται μέσω ειδικής πλατφόρμας διεξαγωγής webinar και δεν μαγνητοσκοπείται.

Η συμμετοχή σας θεωρείται έγκυρη μετά την εξόφληση του κόστους συμμετοχής, οπότε και θα σας σταλεί το link (σύνδεσμος) για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.

Διοργανωτής

Tax Advisors IKE
Τηλέφωνο: 210 5786911
Email:
Ιστοσελίδα: Δείτε τη σελίδα του οργανωτή
0