Φόρτωση Εκδηλώσεις

Ειδικά θέματα φορολογικού ελέγχου-8.2.2022

Οι έμμεσες μέθοδοι ελέγχου στην επιχειρηματική δραστηριότητα

Τι ισχύει για τις διαδικασίες ελέγχου επιχειρήσεων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ελεγκτών – ελεγχόμενων – λογιστών φοροτεχνικών, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου, τα νέα στοιχεία, τις κυρώσεις για τους παραβάτες της φορολογικής νομοθεσίας και τη σχέση της πλατφόρμας myDATA (ηλεκτρονικά βιβλία) με τον έλεγχο των επιχειρήσεων

Εισηγητής: Γιώργος Α. Κορομηλάς

Αναλυτική Θεματολογία

 • Φορολογικός έλεγχος φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα
  • Υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα
  • Πρόγραμμα ελέγχου των επιχειρήσεων που τηρούν το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, για τα φορολογικά έτη 2014 και επόμενα, σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1036/9.3.2017, (σχετική απόφαση ΠΟΛ.1124/18.6.2015)
  • Πρόγραμμα ελέγχου των επιχειρήσεων που τηρούν το απλογραφικό λογιστικό σύστημα, για τα φορολογικά έτη 2014 και επόμενα, σύμφωνα με την απόφαση Α.1293/23.7.2019
  • Έμμεσες τεχνικές ελέγχου που αφορούν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα – νομικές οντότητες σύμφωνα με την απόφαση Α.1008/2020, (σχετική εγκύκλιος Ε.2016/2020)
 • Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου
  • Χρόνος διαφύλαξης λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων)
  • Νόμιμη παράταση του αρχικού χρόνου παραγραφής
  • Τι ισχύει για τις παρατάσεις του αρχικού χρόνου παραγραφής μετά την έκδοση της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ 1738/2017
  • Για ποιες ελεγχόμενες περιόδους η Φορολογική Διοίκηση δύναται να εκδόσει και να κοινοποιήσει οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού το 2022
 • Νέα (συμπληρωματικά) στοιχεία
  • Ποια είναι τα νέα (συμπληρωματικά) στοιχεία και ποιος φέρει το βάρος της απόδειξης μετά την έκδοση της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ 2439/2017 και της απόφασης ΣτΕ 658/2020
 • Επιτόπιος έλεγχος – Έλεγχος από το γραφείο
 • Η σχέση της πλατφόρμας myDATA (Ηλεκτρονικά βιβλία της Α.Α.Δ.Ε.) με το φορολογικό έλεγχο
 • Έλεγχος ορθού προσδιορισμού των φορολογικών αποτελεσμάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρα 21 έως και 27 του Ν.4172/2013)
 • Ποιες είναι οι επιπτώσεις για την επιχείρηση η οποία δεν έχει τηρήσει τα λογιστικά αρχεία και δεν έχει συντάξει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ε.Λ.Π.
 • Διαδικασία ελέγχου
  • Έκδοση και κοινοποίηση εντολής ελέγχου και αιτήματος παροχής πληροφοριών
  • Διαδικασία ελέγχου (ελεγκτικές διαπιστώσεις)
  • Έκδοση και κοινοποίηση των Προσωρινών Πράξεων Διορθωτικού Προσδιορισμού και του Σημειώματος Διαπιστώσεων Ελέγχου
  • Απόψεις φορολογουμένου (υποβολή ή μη του υπομνήματος κατ’ άρθρο 28 του Ν.4174/2013)
  • Έκδοση και κοινοποίηση των Οριστικών Πράξεων Διορθωτικού Προσδιορισμού και της Έκθεσης Ελέγχου
  • Ενδικοφανής Προσφυγή (Ειδική Διοικητική Διαδικασία – Ενδικοφανής Προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (υπηρεσία εσωτερικής επανεξέτασης) της Α.Α.Δ.Ε.)
 • Παραδείγματα προσδιορισμού αποτελεσμάτων, κατ’ έλεγχο
  • Προσδιορισμός αποτελεσμάτων ελέγχου μετά τη διαπίστωση μη αναμόρφωσης μη εκπιπτομένων επιχειρηματικών δαπανών
  • Προσδιορισμός αποτελεσμάτων ελέγχου με την έμμεση μέθοδο της αρχής των αναλογιών
  • Προσδιορισμός αποτελεσμάτων ελέγχου με την έμμεση μέθοδο της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών
 • Παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας
 • Ποιες είναι οι κυρώσεις που προβλέπονται για τη μη τήρηση ή μη ενημέρωση των λογιστικών αρχείων μετά το πέρας του χρόνου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Παρεμπόδιση ελέγχου, υπόθαλψη παραβάτη, συνέργεια στη διάπραξη φορολογικής παράβασης
 • Επαρκής αιτιολογία καταλογιστικών πράξεων
 • Βάρος απόδειξης πλημμέλειας πράξης προσδιορισμού
Φεβρουάριος 08 2022

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία: 8 Φεβρουαρίου
Ώρα: 4:00 μμ
Κόστος: 50,00 euro
Εκδήλωση Categories:

Χώρος εκδήλωσης

Online σεμινάριο

Πρόγραμμα

 • Ώρα έναρξης 16:00 μ.μ.
 • Εισηγητής: Γιώργος Α. Κορομηλάς
 • Λογιστής – Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων. Εισηγητής σεμιναρίων. Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών – Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν.4308/2014
 • Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κατεβάσουν σχετικές σημειώσεις.
 •  

Το σεμινάριο πραγματοποιείται μέσω ειδικής πλατφόρμας διεξαγωγής webinar και δεν μαγνητοσκοπείται.

Η συμμετοχή σας θεωρείται έγκυρη μετά την εξόφληση του κόστους συμμετοχής, οπότε και θα σας σταλεί το link (σύνδεσμος) για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.

Διοργανωτής

Tax Advisors IKE
Τηλέφωνο: 210 5786911
Email:
Ιστοσελίδα: Δείτε τη σελίδα του οργανωτή
0