Νέο βιβλίο “Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Πρακτικός οδηγός εφαρμογής για πολύ μικρές και μικρές οντότητες”

Κυκλοφόρησε το νέο  βιβλίο – έκδοση Σεπτέμβριος 2017 – των κ.κ. Γιώργου Κορομηλά και Μαρίνας Τσιαουσίδου με τίτλο «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα – Πρακτικός οδηγός εφαρμογής για τις πολύ μικρές και μικρές οντότητες».

Ένα βιβλίο με ανάλυση και ερμηνεία των διατάξεων του Ν. 4308/2013/ Φ.Ε.Κ. 251/Α’ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) όπως ισχύουν, μετά τις μεταβολές που επήλθαν με το Ν. 4472/2017 και πολλά πρακτικά παραδείγματα. Δείτε εδώ τα περιεχόμενα του βιβλίου.