Υπηρεσίες

Η καρδιά μιας επιχείρησης είναι το οικονομικό τμήμα (Οικονομική Διεύθυνση – Λογιστήριο), το οποίο πρέπει να δουλεύει με σταθερούς ρυθμούς, πλήρως ενημερωμένο, εξασφαλίζοντας στην επιχείρηση αύξηση των αποτελεσμάτων της προς όφελος των επιχειρηματιών, των εργαζομένων και φυσικά του κράτους. Σταθερός ρυθμός λειτουργίας του οικονομικού τμήματος είναι ο ρυθμός ο οποίος επιτυγχάνεται με εξειδικευμένη και συνεπώς αποτελεσματική οικονομική, λογιστική και φορολογική υποστήριξη η οποία παρέχεται από εξειδικευμένα στελέχη με πολυετή εμπειρία. Πέραν των ανωτέρω οι συνεχείς αλλαγές στο παγκόσμιο οικονομικό τοπίο αναδεικνύουν την ανάγκη σχεδιασμού στρατηγικής, με άμεσα υλοποιήσιμο σχέδιο δράσεων, διαρθρωτικές αλλαγές και μέτρα για την αποτελεσματική και συντονισμένη λειτουργία όλων των τμημάτων μιας σύγχρονης επιχείρησης.

Η εταιρεία Οικονομικών, Λογιστικών και Φορολογικών συμβούλων Tax Advisors με έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη και συνεργάτες υπό την καθοδήγηση των κ.κ. Γιώργου Κορομηλά και Μαρίνας Τσιαουσίδου παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες :

  • Οργάνωση οικονομικών υπηρεσιών και λογιστηρίου – Επίβλεψη λογιστηρίου
  • Αξιοποίηση μηχανογραφικών συστημάτων σε συνεργασία με τον Όμιλο εταιρειών πληροφορικής SoftOne, (εταιρείες SoftOne, Unisoft, Prosvasis)
  • Φορολογικό σχεδιασμό και επίβλεψη φορολογικού τμήματος
  • Διαχειριστικό έλεγχο
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες, με απάντηση ερωτημάτων από συνεργάτες μας, με πλήρη έκθεση – μελέτη σε κάθε αντικείμενο
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φορολογικούς ελέγχους σε συνεργασία με εξειδικευμένους στο φορολογικό δίκαιο νομικούς
  • Συστάσεις, Εξαγορές, συγχωνεύσεις και εξυγιάνσεις εταιρειών
  • Πληροφοριακές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρικές υποθέσεις και θέματα Γ.Ε.ΜΗ., δημοσιεύσεις εταιρικών πράξεων και οικονομικών καταστάσεων και εναρμονίσεις καταστατικών σε συνεργασία με την εταιρεία Αφοί ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.

Η εταιρεία μας δεν μένει μόνο στη μελέτη και την αναζήτηση λύσεων, αλλά τις υλοποιεί επιτυγχάνοντας άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα ταυτιζόμενη με στόχους και επιδιώξεις των πελατών της.