Η Εταιρεία

Η εταιρεία Tax Advisors Οικονομικοί και Φοροτεχνικοί Σύμβουλοι, ιδρύθηκε το 2006 από στελέχη με πολυετή εμπειρία στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού Τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό (Ε.Ε.).

Παρέχει Ολοκληρωμένες Λογιστικές – Φοροτεχνικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που καλύπτουν μία ευρύτατη γκάμα αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης, παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση στελεχών μέσω βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη λογιστική και στη φορολογία και εκδίδει λογιστικού και φορολογικού περιεχομένου βιβλία καταξιωμένων συγγραφέων.