Εκπαίδευση

Ένα από τα σημαντικά εργαλεία επίτευξης των στόχων κάθε επιχείρησης είναι η συνεχής επιμόρφωση των στελεχών της. Η συνεχής επιμόρφωση βοηθά σημαντικά να αντιμετωπισθούν οι προκλήσεις της εποχής και θεωρείται, όχι άδικα, η πιο αποτελεσματική επένδυση για το μέλλον.

Η εταιρεία Tax Advisors, σε συνεργασία με εξειδικευμένους εισηγητές και εκπαιδευτικούς φορείς, μελετά τις ανάγκες, καθορίζει τους στόχους, σχεδιάζει και υλοποιεί βραχυχρόνια και μακροχρόνια εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλών προδιαγραφών, όπως ενδεικτικά :

  • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, (ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης)
  • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, (ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης για στελέχη λογιστικών – φοροτεχνικών γραφείων)
  • Η διπλογραφία στην πράξη
  • Ειδικά θέματα εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, (για μεσαία και ανώτερα στελέχη λογιστηρίων και λογιστικών γραφείων)
  • Εργασίες τέλους χρήσης
  • Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος
  • Φορολογικός έλεγχος επιχειρήσεων
  • Εργατικά – Ασφαλιστικά